Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Wsparcia Pod Zielonym Dębem w Jaworze

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności z dnia 29 marca 2021 r.

Modyfikacja – 23 sierpnia 2021 r.

 

Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem”                                                                                                                   w Jaworze  (www.owjawor.naszastrona.net).

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 sierpnia 2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona internetowa Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

telefon: 76 745-10-74

mail: o.wsparcia@owjawor.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jednostką kieruje:

Katarzyna Trapowska tel.: 76 745-10-74

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze mieści się przy ul. Starojaworskiej 7, 59-400 Jawor. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście znajduje się od ul. Starojaworskiej 7, gdzie barierą architektoniczną są schody. Wejście to wyposażone jest w poręcz oraz dzwonek z możliwością przywołania pracownika Ośrodka , który pełni wówczas funkcję osoby asystującej.

Drugie wejście do palcówki mieści się od strony ul. Limanowskiego (wejście od podwórka). Do budynku , na wysoki parter prowadzą schody. Bariera została zniwelowaną poprzez montaż krzesełka chodowego oraz poręcz. Ponadto placówka posiada na wyposażeniu schodołaz.

Na poziomie Ośrodka brak jest barier architektonicznych . Nie występują progi. Korytarz nie utrudnia poruszanie się osobą na wózkach inwalidzkich. Jest szeroki, co pozwala na przestrzeń manewrową dla wózków inwalidzkich.

Ośrodek wyposażony jest w toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, która wyposażona jest w elementy odpowiednio przystosowane: miska ustępowa                                                                                 i umywalka, uchwyt ułatwiający korzystanie z urządzeń higieniczno- sanitarnych, lampy z  czujnikiem ruchu w toalecie oraz na korytarzu głównym . W toalecie została zapewniona przestrzeń manewrowa. W Ośrodku znajduje się kabina prysznicowa, bez brodzikową oraz uchwyt ułatwiający korzystanie z urządzeń higieniczno- sanitarnych.

W Ośrodku brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi słabosłyszących.

Do placówki oraz jej wszystkich pracowni i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomych                                                                                i słabowidzących. W Ośrodku Wsparcia nie ma pętli indukcyjnej. Barak jest dostępności tłumacza języka migowego. W pobliżu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku i na terenie obok brak jest ułatwień dla osób z niepełnosprawnością  wzroku np. płyt prowadzących, nie ma także napisów  w alfabecie Braille’a.

Z jednostką można kontaktować się telefonicznie (stacjonarnie i komórkowo) oraz mailowo:

Tel. 76-745-10-74

 Tel. Kom. 690-948-588

mail: o.wsparcia@owjawor.pl

 

 

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Zegar